Przywództwo jest tym, co jest w psychologii: definicja pojęcia i proces stawania się liderem w grupie

Można śmiało powiedzieć, że ludzie są historią. Wszyscy znają nazwiska takie jak A.V. Suworow, L.N. Tołstoj, Marilyn Monroe czy Winston Churchill. Pomimo tego, że ich zawód jest zupełnie inny, łączy ich jedno: wszystkich można oczywiście nazwać liderami. Porozmawiam o definicji przywództwa w psychologii: czym jest i jakie koncepcje istnieją w tym artykule.

przywództwo jest

Kilka słów o koncepcji

To umiejętność zorganizowania i urzeczenia masy osób, uczynienia własnego pomysłu priorytetem dla setek i tysięcy innych oraz osiągnięcia tego, co wydawało się niemożliwe w pojedynkę.

Życie celebrytów i wielkich osobistości zostało dokładnie przeanalizowane przez psychologów, socjologów i politologów. I na podstawie tych badań zidentyfikowano umiejętności i zdolności, które przyczyniają się do ujawnienia potencjału zwykłego człowieka i jego realizacji w społeczeństwie.

Według jednej z wielu definicji przywództwo to proces wywierania wpływu na społeczeństwo, w którym człowiek może skorzystać z pomocy innych, aby osiągnąć wspólne cele. Aby zbadać ten wpływ, konieczne jest zrozumienie, kim jest przywódca i jaki zestaw cech posiada. Ale o tym temacie poruszymy nieco później.

Esencja

Każdy system związany ze sferą społeczno-gospodarczą potrzebuje lidera. Przecież głównymi zasobami do jego doskonalenia są potencjał, talenty, siła i produktywność podwładnych, a także przejaw inicjatywy. A wszystko to łączy się właśnie dla tych, którzy mają cechy przywódcze.

Ta cecha jest inspirującym, taktycznym i generatywnym aspektem tworzenia każdej grupy. A w kluczu wykonawczym na pierwszy plan wysuwa się jego operacyjna, organizacyjna rola, mająca na celu „podtrzymanie ognia”.

Może się to przejawiać w sposobie, w jaki osoba potrafi organizować czynności zawodowe pomimo złożoności stawianych zadań, przekonywać pracowników do osiągania celów, tworzyć całościowy obraz przyszłości i utrzymywać motywację do pracy.

Samo pojęcie „przywództwa” w psychologii pochodzi od niemieckiego słowa „prowadzić”, które oznacza „ścieżkę”. Dlatego lider to ten, kto prowadzi i wskazuje kierunek.

Jej podstawowym zadaniem jest pomaganie innym w bezbolesnym i szybkim dostosowaniu się do zmieniających się warunków, kreatywnym podejściu do pracy. Ponadto nieruchomość ma na celu zachęcenie pracowników do dzielenia się wiedzą, budowania umiejętności i doświadczenia poprzez kursy i szkolenia korporacyjne oraz rozwijania nowych umiejętności.

Ale jakość może być dwojakiego rodzaju:

 • formalny;
 • nieformalny.

W pierwszym przypadku jest to przywódca, którego należy słuchać. To on rozdziela obowiązki między podwładnych. Ale po drugie – wpływ następuje z powodu osobistych cech osoby. Często taki lider ma większy wpływ na opinię kolektywu.

Odmiany

Termin „przywództwo” pochodzi z psychologii. Proces ten obejmuje wpływ społeczny, kiedy osoba otrzymuje pomoc od innych, aby osiągnąć wspólny cel dla wszystkich. Zestaw cech lidera zależy całkowicie od jego typu.

Najbardziej znana klasyfikacja rozróżnia następujące typy:

 • Biznes. Miejsca w zespołach zjednoczonych pracą lub zadaniami produkcyjnymi. Tutaj będziesz potrzebować takich cech, jak kompetencje, doświadczenie, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, a także autorytet. Główne wymagania w tym przypadku to produktywność i kreatywne myślenie.
 • Emocjonalny. Nieodłączne dla grup psychologicznych. Osoba przybiera na wadze dzięki indywidualnym sympatiom oraz własnej charyzmie i urokowi. Taki lider powinien budzić szacunek, zaufanie i miłość w środowisku.
 • Sytuacyjny. Może należeć do pierwszej lub drugiej kategorii. Różnica polega na tym, że jest niestabilny. Wyrażone w szczególnych okolicznościach, takich jak nagły wypadek.

Ale są też rozróżnienia ze względu na skalę zagadnień, które należą do kompetencji specjalisty. Pod tym warunkiem wyróżniają się:

 • Gospodarstwo domowe – w środowisku szkolnym lub uniwersyteckim, w organizacjach rekreacyjnych, w kręgu rodzinnym.
 • Społeczne – stowarzyszenia sportowe lub twórcze, firmy produkcyjne lub związkowe.
 • Polityk – przywódcy państwa i społeczeństwa.

Klasyfikacja oparta na funkcjach lidera

 • Organizator. Jego potrzeby są potrzebami całej grupy. Dlatego jest aktywny w osiąganiu wspólnych celów.
 • Wojownik. Charakteryzuje się takimi cechami, jak wytrwałość, wiara w siebie, wytrwałość i rozwinięta siła woli. Bez wątpienia dołącza do walki.
 • Twórca. Posiada innowacyjne, kreatywne myślenie, rozwiązuje problemy o dowolnej złożoności. Przestrzega metody komunikacji i nie wydaje rozkazów.
 • Pocieszyciel. Siłą takiej osoby jest empatia. Każdego traktuje z szacunkiem, okazuje zrozumienie i współczucie.
 • Dyplomata. Sytuacja jest pod jego kontrolą i panuje nad nią po mistrzowsku w najdrobniejszych szczegółach. Ta osoba wie, jak i na kogo można wpływać.

Ważne jest, aby w każdym społeczeństwie występowało kilka typów opisanych powyżej. Każdy z nich zajmuje swoje miejsce i nie konkuruje z innymi.

Psycholog Daria Milay

Historia

Pojęcie przywództwa zaczęło się w latach 20. XX wieku. Wtedy po raz pierwszy pojawiło się zainteresowanie mechanizmem kontroli jako nauką. Przede wszystkim naukowcy odkryli, że najbardziej znani liderzy mają te same właściwości. Tak powstała Teoria wielkich ludzi.

Ale niestety nie odniosła sukcesu, ponieważ okazało się, że trudno jest zidentyfikować jednoczące cechy charakteru. Oczywiście wśród nich była obecność rozwiniętego intelektu, szerokie spojrzenie i niezapomniany wygląd. Ale nadal nie można było stworzyć uogólnionego obrazu, ponieważ ci, którzy nie mieli takich cech, nadal byli liderami.

Następnie badacze wysunęli koncepcję skupienia sytuacyjnego. Mówi, że ktoś staje się autorytetem w pewnych okolicznościach. W zależności od zadania, osobowość ze skłonnościami do przywództwa może się zmienić.

F. Feeder wykonując żmudną pracę ustalił, że styl przywództwa związany jest z atmosferą panującą w zespole. Na przykład, jeśli sytuacja między pracownikami jest korzystna, to życzliwie postrzegają szefa, szanują go i słuchają jego opinii. W takim przypadku skuteczny będzie lider zorientowany na cel. Ponieważ stanowisko pozwala mu być wymagającym i dokładnie rozdzielać obowiązki. Ale ten schemat działa również w przeciwnym kierunku, gdy związek zbiorowy jest negatywny.

Ale na średnim poziomie pozytywności korzystniejsza będzie opcja, gdy lider skupi się na relacjach między członkami stowarzyszenia i stworzeniu pozytywnej sytuacji.

Lider grupy: psychologia

Ta osoba wie, jak zachować spokój i opanowanie nawet w bardzo trudnych okolicznościach. Jest odporny na stres, produktywnie i szybko podejmuje ważne decyzje. A co najważniejsze, bierze odpowiedzialność za swoje czyny.

Jego cechy:

 • Umiejętność zbliżania się do celu. Lider dokładnie wie, co musi osiągnąć i mimo przeszkód i niepowodzeń robi to. Co więcej, nie zamierza na tym poprzestać. Jeśli jest zdeterminowany, aby dostać to, czego chce, nikt nie może go spowolnić. Dlatego wytrwałości i wytrwałości nie bierze.
 • Wysoko rozwinięta inteligencja. Regularnie musi rozwiązywać złożone problemy, myśleć o krok do przodu i opracowywać strategie dalszej pracy. Dlatego stara się pozyskiwać nową wiedzę nie tylko z zakresu działalności zawodowej.
 • Zbytnia pewność siebie. Nie powinien się wahać, gdy idzie do przodu. Jeśli dana osoba nie ma pewności siebie, jest mało prawdopodobne, aby została liderem swojej grupy. W końcu nikt nie będzie podążał za słabym człowiekiem.
 • Umiejętność zjednoczenia wokół siebie wielu podobnie myślących ludzi. Same nie stają się autorytetami, to zjawisko społeczne. Dlatego musi kontrolować innych, prowadzić ich za sobą. A jeśli jest dobrym liderem, praca wychodzi dobrze skoordynowana i zorganizowana.
 • Gotowość do zmian. Lider zdaje sobie sprawę, że w każdej chwili wszystko może się zmienić. Wtedy będziesz musiał dostosować plany, podjąć nowe decyzje, a być może radykalnie zmienić metody samorozwoju i doskonalenia swojego zespołu.

Ale najważniejszą rzeczą w tej definicji, liderem w psychologii jest ten, kto jest wewnętrznie gotowy do kontrolowania innych i ma odpowiednie poczucie siebie.

Konsultacje w pełnym wymiarze godzin

Jakie są cechy i zalety konsultacji twarzą w twarz?

Zjawisko

Naukowcy od dawna próbują wyjaśnić, co dokładnie sprawia, że ​​ludzie podążają za konkretną osobą, a ignorują innych. Wszak system społeczny jest tak stworzony, że trzeba nim zarządzać, bo inaczej prędzej czy później upadnie i zapanuje chaos.

Społeczeństwo we wszystkich epokach potrzebowało kompetentnego szefa, gdyż grupa ludzi nie jest w stanie samodzielnie wybrać kierunku rozwoju. Jest im dużo łatwiej, gdy jest ktoś, kto wskazuje drogę i mówi, co mają robić.

Co to jest przywództwo

Lider stara się kontrolować i regulować relacje międzyludzkie w zespole. Jego wygląd jest spontaniczny i zależy od nastroju w grupie.

Lider to tytuł stanowiska, które wzmacnia jednostkę i jest mianowany z góry. Pojęcie to różni się od terminu „lider”. Ale często to oznacza większy wpływ na masy.

W działalności określonej firmy szef zajmuje się opracowywaniem planu przyszłej pracy, kontroluje wykonywanie obowiązków przez pracowników. Jednocześnie ten, kto zajmuje pozycję lidera, ma bezpośredni wpływ na zachowanie i komponent emocjonalny, umie przekonać.

Jaka jest główna różnica między przywództwem a zarządzaniem

Kierownik kontroluje proces w firmie. Obejmuje to wyznaczanie celów, odpowiedzialność za ich realizację i ogólne wyniki zespołu. Do jego obowiązków należy również monitorowanie poprawności działania swoich podwładnych.

Często odgrywa rolę bierną: są rozkazy z góry – trzeba je wykonać. Ale jednocześnie nie myśli o tym, jak zwiększyć motywację, ani stymulować pracowników.

Jednocześnie lider to aktywność, emocje i szacunek ze strony stowarzyszenia. Taka osoba ma ogromną energię, stara się iść naprzód, osiągnąć więcej. Nie każdy szef może taki być. Lider wybiera podobnie myślących ludzi, ale dla menedżera ten moment nie jest ważny, ponieważ dla niego priorytetem jest realizacja zleceń.

Ważne koncepcje

Jak zauważyłem wcześniej, przywództwo było przedmiotem badań różnych badaczy. W związku z tym przedstawiono kilka pomysłów:

 • Teoria przywództwa. Naukowcy próbowali skomponować uogólniony obraz z cechami charakterystycznymi dla wszystkich znanych ludzi.
 • Styl zachowania. Wypada na początek XX wieku, kiedy próbowali zidentyfikować cechy działań liderów w różnych sytuacjach.
 • Władza sytuacyjna. Konieczne jest zastosowanie tych metod, które są odpowiednie dla określonych okoliczności.

Czynniki płci

Wielu z was zauważyło, że wśród liderów jest znacznie mniej kobiet. Wynika to w dużej mierze z historycznego przekonania, że ​​dziewczęta nie mogą zajmować takich stanowisk. Ale w naszym świecie takie poglądy przeszły rewizję: coraz więcej kobiet zostaje menedżerami i dość skutecznie radzi sobie ze swoimi obowiązkami.

Podkreślę kilka pojęć:

 • przepływ – aspekt seksualny jest ważny;
 • selekcja – istnieją różne wymagania;
 • idea androgynii – selekcja opiera się na obecności oznak kobiecości lub męskości;
 • Freudyzm to negatywny stosunek do faktu, że liderem jest kobieta.

Problem

Przywództwo jest wyrazem siły woli i zdolności do wywierania wpływu. Taka osoba zawsze musi udowodnić swoją wyższość i walczyć o władzę. W przeciwnym razie na jego miejscu pojawi się inny.

Jest to trudne dla przedstawicieli zarówno formalnych, jak i nieformalnych odmian. Przecież pierwsi z nich odpowiadają za funkcjonowanie swoich podwładnych, drudzy stosują złożone metody perswazji i starają się zachować swój autorytet.

Zadać pytanie

Co to jest lider – definicja

To osoba, która wie, jak kontrolować własne emocje i motywować innych do działania. Wyznacza sobie konkretne cele, odnosi sukcesy i idzie do przodu niezależnie od opinii innych.

Oznaki

Oto czynniki, które odróżniają go od zwykłej osoby:

 • wie, jak podejmować ważne decyzje;
 • w nagłych przypadkach zachowuje spokój;
 • budzi zaufanie i chęć posłuszeństwa;
 • dobrze formułuje myśli;
 • nie boi się porażek i zabiera je na dodatkowe doświadczenia;
 • wie, jak przekonać.
Julia Wisniewski
Julia Wisniewski
Rate author