Wartości życiowe – oto, co i co mają ludzie: przykłady głównych osobistych priorytetów danej osoby i lista podstawowych, podstawowych potrzeb

Są rzeczy, które odgrywają ogromną rolę w życiu człowieka, determinują jego postrzeganie świata, pomagają w podejmowaniu decyzji. Co to jest – wartości życiowe ludzi , jak i dlaczego należy ułożyć właściwą hierarchię wartości, dowiedz się z tego artykułu.

Co to jest

Każdy z nas ma określone wytyczne, dzięki którym rozumiemy, co jest więcej, a co mniej ważne, co jest dozwolone, a co nie. To zbiór przekonań, ideałów i zasad, którymi się kierujemy, kiedy coś robimy. Korzystając z tych wewnętrznych „standardów jakości”, możesz określić, co jest najważniejsze w Twoim osobistym wszechświecie.

Osoba czasami ustala te koordynaty samodzielnie, opierając się na doświadczeniu, którego doświadczył, a czasami są one nabywane przez niego z zewnątrz dzięki łatwemu pokarmowi ze strony społeczeństwa i mocno wzrastają w jego postawie. Jeśli jednostka zdradzi swoje podstawowe postawy, stanie w obliczu konfliktu intrapersonalnego, który doprowadzi do stanu depresji.

Definicja pojęć i znaków

Wartości życiowe są rodzajem absolutu, który zajmuje pierwszorzędne miejsce w światopoglądzie. Kierujemy się nimi, stawiając sobie określone cele, przez ich pryzmat oceniamy nasze działania, pragnienia, a także zachowania innych ludzi. Z ich pomocą ustalamy priorytety.

Aby stać się przewodnikiem po wartościach, istniejące zjawisko rzeczywistości musi otrzymać emocjonalną odpowiedź i racjonalne wyjaśnienie jego znaczenia dla konkretnej osoby. Dlatego nie możesz narzucić swojego układu współrzędnych na inny.

W procesie kształtowania i rozwoju osobowości wartości mogą się zmieniać i na pewno się zmienią. W dzieciństwie pewne rzeczy wysuwają się na pierwszy plan, w młodości są inne, aw dorosłości zupełnie odwrotnie. Priorytety człowieka zależą bezpośrednio od wydarzeń, których doświadcza, wpływu na niego pewnych pomysłów. Niektóre sytuacje są w stanie wywrócić świadomość, spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy i całkowicie przemyśleć hierarchię punktów orientacyjnych.

Lista głównych przejawów postaw wartościowych

  • Znaczenie. Mają wagę i znaczenie w oczach osoby, która je posiada. Właściciel stara się ich obserwować i chronić.
  • Świadomość. Z reguły ludzie są świadomi tego, co jest dla nich ważne. W oparciu o to rozumienie budują pewien model zachowania, który za pomocą samokontroli i samodyscypliny dostosowują do istniejących wewnętrznych norm i reguł.
  • Samowystarczalność. Osobiste wytyczne nie wymagają aprobaty ani rady innych osób.
  • Pozytywny charakter. Te przekonania nie są postrzegane przez jednostkę jako obowiązki. Nie obciążają, a wywołują tylko pozytywne emocje.

Rola wartości życiowych

Każda osoba powinna dobrze rozumieć swój wewnętrzny układ współrzędnych. Zrozumienie to pomoże w rozwiązywaniu trudnych problemów w momencie, kiedy trzeba dokonać wyboru. Zrozumienie tego, co jest dla Ciebie naprawdę najważniejsze w danym momencie, pomoże Ci uniknąć globalnych błędów i żalu.

Hierarchia znaczących postaw jest indywidualna. Opierając się na tym, jednostka buduje swoje życie. Bardzo często trzeba wybierać między dwoma ważnymi rzeczami, to właśnie analiza własnych wytycznych i priorytetów pomaga powstrzymać wewnętrzne udręki i wątpliwości. Na pytanie, jakie powinny być podstawowe wartości człowieka, nie ma jednej, dobrej lub złej odpowiedzi. Wszystko zależy od postawy konkretnej osoby.

Składniki osobowości

Kształtowanie postaw wartościowych jest nieodzowną częścią procesu socjalizacji i rozwoju osobistego. W idealnych warunkach powinny być uporządkowane, uporządkowane w umyśle, a ich właściciel powinien mieć jasne wyobrażenie o tym, co jest dla niego najważniejsze na tym etapie życia. Ale nie każdy wie, jak pracować ze swoimi przekonaniami i nadawać im priorytety.

Relacje między ludźmi są w dużej mierze oparte na zbieżności lub niespójności wewnętrznych wytycznych i priorytetów. Zgodność i podobieństwo ich wartości wzmacnia relacje i więzi, a różnica staje się przyczyną sytuacji konfliktowych. Nowe postawy wartościowe kształtują się pod warunkiem naturalnego zaangażowania jednostki w nieznanym środowisku, gdzie ujawnia się jego potrzeba czegoś, o czym wcześniej nie myślała.

Warunki wstępne zachowania

Nadawanie priorytetów przekonaniom wewnętrznym jest głównym motywem, który determinuje ludzkie działania, styl życia i kierunek działania. W zależności od tego, co jest dla jednostki ważne, świadomie lub nieświadomie będzie dążył do podążania za tym paradygmatem, budując wokół niego swoje pragnienia i plany.

Psycholog Daria Milay

Każdy akt jednostki jest odzwierciedleniem jej wartości. Wiedząc, na czym człowiek polega przede wszystkim, można przewidzieć jego reakcję na każde zjawisko, lepiej zrozumieć jego motywację. Wszyscy postrzegamy świat przez pryzmat już istniejących paradygmatów, które ukształtowały się na podstawie przeszłych doświadczeń, dlatego tak trudno jest usłyszeć i zaakceptować stanowisko innego.

Jak powstają

Podstawę kształtowania orientacji wartości kładzie się w dzieciństwie. Dziecko jak gąbka absorbuje skutki swojej interakcji ze światem, z pomocą najbliższego otoczenia (rodziców i rówieśników) stawia na półkach to, co się dzieje na półkach „dobre”, „złe”. W wieku dorosłym znacznie trudniej jest zmienić swoje przekonania, obrócić wektor myślenia w radykalnie nowym kierunku. Dlatego tak ważne jest, aby zwracać uwagę na kształtowanie się osobowości w okresie dojrzewania.

Co wpływa na pojawienie się pewnych wartości:

  • Proces edukacji. We wczesnych fazach życia to rodzice są dla dziecka wzorami, dzięki czemu rozumie, jak zachować się w danej sytuacji, co jest przyjemne, a co niepożądane. Nawet interesy powstają na podstawie podstawy określonej przez bliskich. Dorośli demonstrują dzieciom specyficzne wzorce zachowań, na których świadomie i nieświadomie polegają w przyszłości.
  • Instytucje edukacyjne. Przedszkole i szkoła odgrywają w życiu dziecka rolę nie mniejszą niż rodzina. Otrzymując od nauczycieli nową wiedzę i umiejętności, uczniowie już zaczynają rozumieć, co jest dla nich ważniejsze, a co mniej ważne.
  • Normy społeczne. Gdy tylko poczujemy się częścią społeczeństwa, mamy do czynienia z określonymi ramami i wymogami zachowania, do których zgadzamy się dopasować, aby nie powodować potępienia.
  • Samoświadomość. Po opanowaniu tego narzędzia rozwoju osobowości człowiek odkrywa nieograniczone możliwości introspekcji. Pozwalają oddzielić swoje poglądy od innych, abstrahować od obsesyjnego wpływu współrzędnych wartości innych ludzi.

Jakie mogą być wartości życiowe

Wspólne dla wszystkich ludzi. W przeciwnym razie nazywane są kulturowymi. Na podstawie tych idei społeczeństwo formułuje koncepcje dotyczące tego, jak należy postępować, a jak nie. W percepcji jednostki powstają w procesie wychowania w rodzinie.

Julia Wisniewski
Julia Wisniewski
Rate author